Regulamin

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Canta Esthetic Store. Na całej stronie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Canta Esthetic Store. Canta Esthetic Store oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując u nas zakupu, korzystasz z naszej "Usługi" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków i zasad ("Warunki świadczenia usług", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, do których się odnoszą i/lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników przeglądających, sprzedawców, klientów, kupców i/lub współtwórców treści. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części strony, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków świadczenia usług. Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do obecnego sklepu, będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Możesz w każdej chwili przeglądać najbardziej aktualną wersję Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania, zmiany lub zastępowania dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc. Zapewniają nam internetową platformę e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej wiek pełnoletności w stanie lub prowincji zamieszkania lub że masz wiek pełnoletności w stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na umożliwienie korzystania z tej strony przez Twoje małoletnie osoby pozostające na utrzymaniu. Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieuprawnionych celów, ani też nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek obowiązujących w Twoim regionie przepisów prawa (w tym między innymi praw autorskich). Nie możesz przesyłać żadnych wirusów, robaków ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym. Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi dla każdego z jakiegokolwiek powodu i w dowolnym momencie. Rozumiesz, że Twoja treść (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje przez różne sieci oraz (b) zmiany w celu dostosowania i przystosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń połączeniowych. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. Zgadzasz się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, bardziej dokładnymi, bardziej kompletnymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie do Twojej wiadomości. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Produkty lub usługi te mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów:

https://cantaesthetic.com/pages/refund-and-return-policy

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów pojawiających się w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na monitorze komputera będzie dokładne. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dla dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnych produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług przedstawione na tej stronie są nieważne w miejscach, gdzie są zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie produktów, usług, informacji lub innych materiałów spełni Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I DANYCH KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego złożonego u nas zamówienia. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez lub na to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się niezwłocznie zaktualizować swoje dane konta i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli zrealizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce zwrotów: https://cantaesthetic.com/pages/refund-and-return-policy

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie sprawujemy kontroli ani nie mamy na nie wpływu. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak są" i "tak jak są dostępne" bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. Wszelkie korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się całkowicie na Twoje własne ryzyko i odpowiedzialność, a Ty powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na jakich narzędzia są udostępniane przez odpowiednich dostawców stron trzecich. W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich. Linki do stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię na strony internetowe stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenianie treści lub dokładności, a także nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe stron trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku ze stronami internetowymi stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron trzecich.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE PRZESŁANE MATERIAŁY

Jeśli na nasze żądanie wyślesz określone materiały (np. zgłoszenia na konkurs) lub bez naszego żądania wyślesz pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, niezależnie od tego, czy online, e-mailem, pocztą tradycyjną czy w inny sposób (łącznie "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które do nas wyślesz. Nie mamy obowiązku (1) zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłacania wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, groźne, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe lub naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi. Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, wizerunku lub innych praw osobistych lub majątkowych. Zgadzasz się ponadto, że Twoje komentarze nie będą zawierać treści zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub strony trzecie co do źródła jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie składane przez Ciebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań za jakiekolwiek komentarze zamieszczane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę prywatności, którą można znaleźć tutaj: https://cantaesthetic.com/pages/privacy-policy

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy literowe, niedokładności lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za przesyłkę produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są w dowolnym momencie niedokładne, bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienia). Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabronione jest używanie strony lub jej treści: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) do nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, stanowych lub lokalnych przepisów, zasad, ustaw lub rozporządzeń; (d) do naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, oczerniania, zniesławiania, poniżania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) do przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju szkodliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystywany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do rozsyłania spamu, phishingu, pharmingu, pretekstowania, przeglądania, przeczesywania lub scrapingu; (j) w jakimkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celach; lub (k) do zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w przypadku naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek z zakazanych sposobów użytkowania.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie zapewniamy i nie poręczamy, że korzystanie przez Ciebie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą zostać osiągnięte w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub niezawodne. Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usuwać Usługę na nieokreślone okresy czasu lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie przez Ciebie z Usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczane Tobie za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane "tak jak są" i "jak są dostępne" do Twojego użytku, bez jakichkolwiek przedstawień, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonych wprost lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw. W żadnym przypadku Canta Esthetic Store, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, praktykanci, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty zastąpienia lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy są oparte na umowie, deliktach (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności bezwzględnej czy innej podstawie, wynikające z korzystania przez Ciebie z jakiejkolwiek Usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pośrednictwem Usługi lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach lub z jakiejkolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesionej w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) przesłanych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego stopnia dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć przed roszczeniami i zwolnić z odpowiedzialności Canta Esthetic Store oraz naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, praktykantów i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania z usługi lub dokumentów, do których się one odwołują, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - DZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak egzekwowalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za wydzieloną z niniejszych Warunków korzystania z usługi, a takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszelkich celów. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas. Możesz rozwiązać niniejsze Warunki Świadczenia Usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej strony internetowej. Jeśli według naszej wyłącznej oceny nie przestrzegasz lub podejrzewamy, że nie przestrzegasz jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania włącznie; i/lub w związku z tym możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 - CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie zasady lub regulaminy operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą a nami i regulują Twoje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Świadczenia Usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie oddzielne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi, podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane.

SEKCJA 19 - ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Możesz w dowolnym momencie przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków Świadczenia Usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizowania, zmiany lub zastępowania jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Świadczenia Usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Świadczenia Usług należy przesyłać do nas na adres info@cantaesthetic.com. Nasze dane kontaktowe są podane poniżej: E-mail: info@cantaesthetic.com