Polityka prywatności

JAKI JEST ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, które linkują do niej lub ją publikują. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię, jakie Dane Osobowe Canta Esthetic LLC, w tym nasze podmioty stowarzyszone (zwane łącznie "Canta Esthetic", "my", "nasz" lub "nas") mogą o Tobie zbierać, w jaki sposób zbieramy Twoje Dane Osobowe, w jakich celach wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, komu możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe oraz jakie prawa możesz mieć do ograniczenia naszego wykorzystywania Twoich Danych Osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności będziemy łącznie określać strony internetowe, aplikacje i usługi cyfrowe, które mogą linkować do niej lub ją publikować, jako "strony internetowe".

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻEMY O TOBIE ZBIERAĆ?

Za pośrednictwem naszych stron internetowych linkujących do niniejszej Polityki Prywatności będziemy zbierać i przetwarzać Dane Osobowe, które nie identyfikują Cię bezpośrednio z nazwiska (takie jak Adres IP) lub nie zawierają Twoich danych kontaktowych, ale które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, że określony komputer lub urządzenie uzyskało dostęp do naszej strony internetowej i które w połączeniu z pewnymi innymi informacjami mogłyby być wykorzystane do Twojej identyfikacji. Otrzymujemy te Dane Osobowe za pośrednictwem Twoich interakcji z naszymi stronami internetowymi.

Dane Osobowe, które przetwarzamy o Tobie za pośrednictwem naszych stron internetowych linkujących do niniejszej Polityki Prywatności, mogą obejmować następujące kategorie Danych Osobowych:

  • Dane demograficzne;
  • Identyfikatory online;
  • Adres IP;
  • Dane z naszych plików cookie;
  • Pliki cookie stron trzecich; i/lub
  • Wykorzystanie i korzystanie z mediów społecznościowych

W przypadkach, gdy zbieramy bezpośrednio identyfikowalne Dane Osobowe o Tobie, poniższe informacje o prywatności dostarczą Ci dodatkowych informacji na temat tego, co możemy zbierać, w jaki sposób będziemy to zbierać, w jakich celach możemy to zbierać, komu możemy to ujawnić oraz jakie prawa możesz mieć do ograniczenia naszego wykorzystywania tych danych. Kliknij na poniższe informacje o prywatności, które mają zastosowanie do Twoich interakcji z nami: Informacja o Prywatności Konsumenta, Informacja o Prywatności Pacjenta.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych obejmuje sytuacje, w których możemy rejestrować, organizować, strukturyzować, przechowywać, dostosowywać lub zmieniać, odzyskiwać, konsultować, wykorzystywać, ujawniać poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępniać, wyrównywać lub łączyć, ograniczać, usuwać lub niszczyć Twoje Dane Osobowe.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

Cele zgodności naszej firmy oraz bezpieczeństwa obiektów i sieci;

Autoryzowanie, przyznawanie, administrowanie, monitorowanie i kończenie dostępu do obiektów, zapisów, mienia i infrastruktury;

Śledzenie Twoich interakcji z nami;

Audyt naszych programów i usług w celach zgodności;

W przypadkach, gdy mamy prawne obowiązki przetwarzania danych osobowych;

Analiza statystyczna, w tym analityka wykonywana przez naszych dostawców;

Administracja strony internetowej; i/lub

Działania marketingowe, w tym śledzenie plików cookie stron trzecich i tworzenie profilu zainteresowań związanego z Twoimi interakcjami z nami lub innymi

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych celów, w których jesteśmy zobowiązani do poinformowania Cię i uzyskania Twojej zgody, w tym celów wymaganych przez prawo lokalne, uzyskamy Twoją zgodę przed przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych w tych celach.

JAKA JEST NASZA PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Obowiązująca podstawa prawna, na której przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w wyżej wymienionych konkretnych celach, obejmuje następujące:

Na podstawie Twojej zgody: W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o zgodę na zbieranie i przetwarzanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się udzielić nam swojej zgody, możesz ją później wycofać (lub zrezygnować), kontaktując się z nami w sposób opisany w sekcji "jak się z nami skontaktować" poniżej. Pamiętaj, że jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, które już nastąpiło. W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na podstawie zgody, dostarczymy Ci bardziej szczegółowych informacji w momencie uzyskiwania Twojej zgody.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub wykonanie umowy: W określonych okolicznościach możemy potrzebować przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu przestrzegania odpowiedniego prawa/przepisu lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, której jesteś stroną. W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych, prawdopodobnie nie będziesz mógł sprzeciwić się tej działalności przetwarzania, ale zazwyczaj będziesz miał prawo dostępu lub przeglądu tych informacji, chyba że utrudniłoby to wypełnienie naszych obowiązków prawnych. W przypadkach, gdy przetwarzamy w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wynikających z umowy, której jesteś stroną, możesz nie móc sprzeciwić się temu przetwarzaniu lub jeśli zdecydujesz się zrezygnować lub sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu, może to wpłynąć na naszą zdolność do wykonania zobowiązania umownego, które Ci przysługuje.

Nasz prawnie uzasadniony interes: Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie komunikacji z Tobą i zarządzania naszymi interakcjami z Tobą dotyczącymi naszych produktów i usług, badań naukowych oraz możliwości edukacyjnych. Oprócz innych praw, które możesz mieć opisanych poniżej, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE ZBIERAJĄCE DANE OSOBOWE

Sygnały nawigacyjne

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać technologię znaną jako sygnały nawigacyjne, która umożliwia zbieranie informacji z dzienników internetowych. Sygnał nawigacyjny to mała grafika na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, zaprojektowana do śledzenia przeglądanych stron lub otwieranych wiadomości. Informacje z dziennika internetowego są gromadzone, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych przez komputer, który hostuje naszą stronę internetową (nazywany "serwerem internetowym").

Na niektórych stronach internetowych lub w wysyłanych do Ciebie wiadomościach e-mail możemy wykorzystywać technologię zwaną "sygnałem nawigacyjnym" (znaną również jako "znacznik akcji" lub "technologia przezroczystego GIF"). Możemy używać sygnałów nawigacyjnych, aby pomóc określić, które wiadomości e-mail wysłane przez nas zostały otwarte i czy na wiadomość zareagowano. Sygnały nawigacyjne pomagają również analizować skuteczność stron internetowych poprzez mierzenie liczby odwiedzających daną stronę lub ilu odwiedzających kliknęło kluczowe elementy strony.

Pliki cookie

Ta strona internetowa może wykorzystywać technologię zwaną "plikiem cookie". Plik cookie to mały plik danych, który strona internetowa może umieścić na dysku twardym Twojego komputera, gdzie przechowywane są pliki Twojej przeglądarki internetowej. Plik cookie oszczędza Ci kłopotu z ponownym wprowadzaniem niektórych informacji w niektórych obszarach rejestracji, ponieważ pliki cookie mogą być wykorzystywane do umożliwienia stronie "zapamiętania" informacji, które odwiedzający wcześniej wprowadził. Plik cookie pomaga również dostarczać treści dostosowane do użytkownika oraz śledzić, w jaki sposób wykorzystywane są sekcje strony internetowej. Pliki cookie mogą być umieszczane na Twoim komputerze zarówno przez nas, jak i przez strony trzecie, z którymi mamy umowę, takie jak usługi analityki internetowej i usługi sieci reklamowej. W większości przeglądarek internetowych lub innego oprogramowania możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, zablokować wszystkie pliki cookie lub otrzymać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Sprawdź instrukcje swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach. Jeśli odrzucisz pliki cookie, funkcjonalność strony może być ograniczona, a nie będziesz mógł skorzystać z wielu funkcji strony.

Nie śledź

Istnieją różne sposoby zapobiegania śledzeniu Twojej aktywności online. Jednym z nich jest ustawienie preferencji w przeglądarce, która powiadamia odwiedzane strony internetowe, że nie chcesz, aby zbierały one pewnych informacji o Tobie. Jest to określane jako sygnał "Nie śledź" ("DNT"). Pamiętaj, że obecnie nasze strony internetowe i zasoby internetowe nie reagują na te sygnały z przeglądarek internetowych. Obecnie nie ma powszechnie przyjętego standardu określającego, co firma powinna zrobić po wykryciu sygnału DNT.

Google Analytics

Google Analytics może być wykorzystywane w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej oraz pomocy w zrozumieniu, które części strony są wykorzystywane. Google Analytics wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak pliki cookie pierwszej strony i kod JavaScript, do zbierania informacji o odwiedzających. Usługa Google Analytics śledzi odwiedzających stronę, którzy mają włączoną obsługę JavaScript. Google Analytics anonimowo śledzi, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną internetową, w tym skąd przyszli i co robili na stronie. Google Analytics zbiera powyższe informacje od użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do administrowania i aktualizowania strony internetowej, a my również ocenimy, czy odwiedzający stronę pasują do oczekiwanej demografii strony i określimy, w jaki sposób kluczowe grupy docelowe poruszają się po treści.

  1. Przepis dotyczący rezygnacji:
Google Analytics oferuje opcję rezygnacji dla odwiedzających stronę internetową, którzy nie chcą, aby ich dane były zbierane. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  1. Wykorzystanie danych przez Google:

Google i jego w pełni zależne podmioty mogą zachować i wykorzystywać, zgodnie z warunkami Polityki prywatności (dostępnej pod adresem http://www.google.com/privacy.html lub innym adresem URL podanym przez Google), informacje zebrane podczas korzystania z Informacji o ujawnianiu i udostępnianiu Google Analytics.

Wtyczki mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe mogą używać wtyczek mediów społecznościowych, aby umożliwić łatwe udostępnianie informacji innym. Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, operator wtyczki mediów społecznościowych znajdującej się na naszej stronie może umieścić na Twoim komputerze plik cookie, który pozwala temu operatorowi rozpoznać osoby na ich stronie, które wcześniej odwiedziły nasze strony. Jeśli wcześniej zalogowałeś się na stronę mediów społecznościowych podczas przeglądania naszej strony internetowej, wtyczki mediów społecznościowych mogą umożliwić tej stronie otrzymanie bezpośrednio identyfikowalnych informacji o Tobie, które pokazują, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Wtyczka mediów społecznościowych może zbierać te informacje dla odwiedzających, którzy zalogowali się w sieciach społecznościowych, niezależnie od tego, czy konkretnie korzystają z wtyczki na naszej stronie internetowej. Wtyczki mediów społecznościowych umożliwiają również stronie mediów społecznościowych udostępnianie innym użytkownikom tej strony informacji o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Canta Esthetic nie kontroluje żadnej zawartości z wtyczek mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczek mediów społecznościowych ze stron internetowych mediów społecznościowych można znaleźć w ich oświadczeniach o prywatności i udostępnianiu danych.

DANE OSOBOWE DZIECI

Ta strona nie jest przeznaczona ani zaprojektowana dla osób poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od żadnej osoby poniżej 16 roku życia.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Stosujemy standardowe środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem i zniszczeniem. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do tych pracowników i podmiotów trzecich działających w naszym imieniu, którzy mają uzasadnioną potrzebę biznesową takiego dostępu. Przekażemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu tylko wtedy, gdy otrzymamy pisemne zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą chronione w sposób zgodny z niniejszym Zawiadomieniem o prywatności oraz naszymi politykami i procedurami dotyczącymi prywatności.

KOMU I KIEDY UJAWNIMY LUB UDOSTĘPNIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Udostępnimy Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

Naszym globalnym filiom, jak omówiono poniżej.

Podmiotom trzecim, z którymi zawieramy umowy w celu świadczenia usług w naszym imieniu w celu wykonywania działań lub funkcji związanych z celami przetwarzania dotyczącymi Twoich danych osobowych, które zostały opisane powyżej. Jeśli tak zrobimy, będziemy wymagać, aby te podmioty trzecie działające w naszym imieniu chroniły poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które im udostępniamy. O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, te podmioty trzecie muszą umownie zgodzić się, że nie będą wykorzystywać ani ujawniać Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niż niezbędne do świadczenia nam usług, wykonywania usług w naszym imieniu lub przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Agencjom rządowym, audytorom i organom władzy. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe agencjom rządowym, organom i audytorom w odpowiedzi na upoważnione żądania informacji lub zgodnie z wymogami prawa, przepisów lub kodeksów branżowych.

Potencjalnym lub rzeczywistym nabywcom trzecim. Jeśli zdecydujemy się na reorganizację lub zbycie naszej działalności poprzez sprzedaż, połączenie lub przejęcie, możemy udostępnić Twoje dane osobowe rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom. Będziemy wymagać, aby tacy nabywcy traktowali Twoje dane osobowe w sposób zgodny z niniejszym Zawiadomieniem o prywatności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Twojej relacji z nami. Będziemy przechowywać i zachowywać zebrane od Ciebie dane osobowe zgodnie z naszą Polityką przechowywania dokumentów firmowych, po czym zostaną one zarchiwizowane lub usunięte. Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli mamy wobec Ciebie dalsze zobowiązania lub jeśli jest to wymagane przez prawo lokalne.

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW TRZECICH

Dla wygody naszych odwiedzających, ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron należących i obsługiwanych przez podmioty trzecie, które naszym zdaniem mogą oferować przydatne informacje. Zasady i procedury, które tu opisujemy, nie mają zastosowania do tych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych przez lub na stronach internetowych podmiotów trzecich. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej podmiotu trzeciego. Sugerujemy kontakt z tymi stronami bezpośrednio w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Masz prawo do wglądu i otrzymania kopii swoich danych osobowych, w tym kopii elektronicznej, które posiadamy, a także do poproszenia nas o wprowadzenie poprawek do nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które o Tobie posiadamy. Możesz również zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których je przekazałeś, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych ograniczonych celów, gdy usunięcie nie jest możliwe lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. W niektórych okolicznościach możesz poprosić o przesłanie kopii Twoich danych osobowych do wybranej przez Ciebie strony trzeciej.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI ZREWIDUJEMY TO ZAWIADOMIENIE O PRYWATNOŚCI?

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszego Zawiadomienia o prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych obowiązkach prawnych lub sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszym Zawiadomieniu o prywatności, a zmiany te zaczną obowiązywać po ich przekazaniu.

Dodatkowa treść:
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Wykorzystujemy Informacje o zamówieniu, które zbieramy, ogólnie do realizacji wszelkich zamówień składanych za pośrednictwem Strony (w tym przetwarzania Twoich informacji o płatności, organizacji wysyłki i dostarczania Ci faktur i/lub potwierdzeń zamówienia). Dodatkowo wykorzystujemy te Informacje o zamówieniu do:
1. Nie będziemy wykorzystywać gromadzenia danych osobowych użytkowników jako głównego celu.
2. Komunikacji z Tobą;
3. Sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa;
4. Wykorzystujemy zbierane informacje do ulepszania Twojego doświadczenia z naszą witryną internetową oraz naszymi produktami i usługami;
5. Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy tych informacji żadnej stronie trzeciej.
6. Bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych ani zdjęć do celów reklamowych.


BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Aby chronić Twoje dane osobowe, podejmujemy rozsądne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, aby upewnić się, że nie zostaną one w niewłaściwy sposób utracone, wykorzystane, uzyskane dostęp, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Komunikacja z naszą witryną internetową odbywa się za pomocą szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Dzięki wykorzystaniu technologii szyfrowania SSL wszystkie informacje przekazywane między Tobą a naszą witryną internetową są zabezpieczone.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt e-mailowy: info@cantaesthetic.com
Telefon: USA: +1 ‪(786) 309-6888 / HK: +852 57008919